Veel gestelde vragen over asbest (FAQ)

Als u een pand, woning of object van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u een aantal dingen doen. Voor meer informatie klik hier.
Nee, u hoeft het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen bij het verkopen van uw huis. Er is in Nederland geen saneringsplicht tenzij de asbesttoepassing gevaar oplevert voor het milieu of volksgezondheid. (zoals beschadigde asbesthoudende golfplaten en dakleien). Hou er ook rekening mee dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden zijn. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Echter, er is wel een verplichting om asbest te melden bij de koper van uw huis. Anders kan de koper u aanspreken op een verborgen gebrek.
Er zijn werkzaamheden aan asbesthoudende materialen die u als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf mag uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.
U mag na vijf werkdagen starten met de werkzaamheden nadat u de verwijdering heeft gemeld bij de gemeente en als de verwijdering voldoet aan de uitzonderingregels die gelden voor particulieren.
U kunt door een gecertificeerd laboratorium laten vaststellen of een product of materiaal asbest bevat. Klik hier voor meer informatie.
De eigenaar van het asbest betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest.
Vooralsnog is het voor particulieren niet mogelijk om subsidie te krijgen, alleen voor asbestdaken (tot 31 december 2019). Klik hier voor meer informatie

Vragen?

Neem contact op met onze adviseur

Adviseur Asbestkoning

E-mail mij
Bel

Asbestkoning.nl heeft een hecht team van gecertificeerde asbestspecialisten (voor zowel verwijdering als inventarisatie). Onze mensen en ons bedrijf worden aan strenge eisen gecontroleerd en door onze klanten als zeer goed beoordeeld.

Gecertificeerde partijen zijn te herkennen aan een SC-530 (verwijdering) certificaat en een SC-540 (Asbestinventarisatie) certificaat.

Voor elke klus hebben wij een oplossing
Verwijderen asbest, asbest inventarisatie, golfplaten, dakisolatie, gevelbeplating, Plafonds, tegels, Zeil, leidingwerken, schoorstenen andere klussen.

Complexe- en spoedklussen
Wanneer een klus complex is of met spoed moet worden uitgevoerd, lopen de kosten vaak onredelijk hoog op.

Asbestkoning.nl rekent hiermee af en hanteert voor dit soort klussen normale tarieven!

Spoedklus?
Bel ons direct op 085 401 68 75