Asbestinventarisatie

Wat is een asbestinventarisatie?

Zodra u vermoedt dat u asbest in uw woning of bedrijfspand heeft of begint met verbouwen, renoveren of slopen dient u als pandeigenaar altijd eerst een asbestinventarisatie te laten maken. Uiteraard kunnen wij u hier mee helpen.

Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gecontroleerd of er tijdens de bouw gebruik gemaakt is van asbesthoudende materialen. Dit dient gedaan te worden door een asbestinventarisatie bedrijf en wordt uitgevoerd conform certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering van de Arbeidsomstandighedenregeling voor asbestinventarisatie.

asbest inventarisatie

Wanneer een asbestinventarisatie uitvoeren?

Voorafgaand aan bijvoorbeeld sloop- of renovatiewerkzaamheden aan een pand van vóór 1994 moet vanuit wet- en regelgeving een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Dat geldt ook als al bekend is dat een pand asbest bevat en de eigenaar dit wil laten verwijderen. De overheid wil op deze manier voorkomen dat de mensen die in een pand wonen of werken in aanraking komen met gevaarlijke asbestvezels. Een asbestinventarisatie is onderdeel van een verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Is asbestinventarisatie verplicht?

De huidige Nederlandse wetgeving schrijft voor dat er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 een volledige asbestinventarisatie ter plekke uitgevoerd moet worden. Deze mogen alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd inventarisatie bureau, zoals Asbestkoning.

Naast de verplichte situaties zijn er ook andere redenen waarbij het gewenst is te weten of er asbest aanwezig is. Dit kan vanwege gezondheidsrisico’s, maar er kunnen ook juridische of financiële redenen zijn. Ook voor deze situaties kunnen wij voor een scherpe prijs een asbestinventarisatie uitvoeren.

Asbestonderzoek proces

Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gewerkt volgens onderstaande stappen. Deze stappen zijn een verplicht onderdeel van een asbest onderzoek/meting en conform certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

Deskresearch
Vooraf wordt de nodige deskresearch uitgevoerd. Zoals het bestuderen van bouwtekeningen, oude rapportages en het eventueel interviewen van gebruikers of beheerders.

Asbest controle
Vervolgens wordt het asbest door een Deskundig Inventariseerder Asbest ( DIA) opgespoord. Asbestvezels herkennen met het blote oog is onmogelijk. Op basis van kennis en ervaring kunnen we bepaalde toepassingen en materialen wel als ‘asbestverdacht’ herkennen.

Asbest monster nemen
Tijdens de asbestinspectie op locatie worden van verdachte materialen monsters afgenomen.

Asbest monsteranalyse
Na het afnemen van de asbest monsters worden deze door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd door een asbest laborant.

Asbest inventarisatierapport
De bevindingen worden verwerkt in een duidelijke rapportage. Hierin wordt de hoogte van het risico en de geldende veiligheidsvoorschriften bepaald. Het asbestinventarisatierapport bevat de resultaten van de asbest analyse, de locaties waar zich asbest bevind, foto’s en advies voor asbestverwijdering cq voor de gebruikers als het asbest niet verwijderd wordt.

Asbestkoning: asbestinventarisatiebedrijf

Asbestkoning kan zorg dragen voor zowel inventarisatie als verwijdering. Onze mensen en ons bedrijf worden aan strenge eisen gecontroleerd en door onze klanten als zeer goed beoordeeld.

We hebben voor elke klus een oplossing. Wanneer een klus complex is of met spoed moet worden uitgevoerd, lopen de kosten vaak onredelijk hoog op. Asbestkoning rekent hiermee af en hanteert voor dit soort klussen normale tarieven!

Wat kost een asbestinventarisatie?

Afhankelijk van uw situatie kunt u gebruik maken van drie verschillende soorten asbestinventarisaties. Wilt u weten welk type asbestinventarisatie aansluit bij uw situatie en weten wat de kosten van een asbestinventarisatie zijn? Plaats dan een offerte aanvraag of neem contact met ons op. Ons team van gecertificeerde asbestspecialisten helpt u graag verder.

Vragen?

Neem contact op met onze adviseur

Adviseur Asbestkoning

E-mail mij
Bel

Asbestkoning.nl heeft een hecht team van gecertificeerde asbestspecialisten (voor zowel verwijdering als inventarisatie). Onze mensen en ons bedrijf worden aan strenge eisen gecontroleerd en door onze klanten als zeer goed beoordeeld.

Gecertificeerde partijen zijn te herkennen aan een SC-530 (verwijdering) certificaat en een SC-540 (Asbestinventarisatie) certificaat.

Voor elke klus hebben wij een oplossing
Verwijderen asbest, asbest inventarisatie, golfplaten, dakisolatie, gevelbeplating, Plafonds, tegels, Zeil, leidingwerken, schoorstenen andere klussen.

Complexe- en spoedklussen
Wanneer een klus complex is of met spoed moet worden uitgevoerd, lopen de kosten vaak onredelijk hoog op.

Asbestkoning.nl rekent hiermee af en hanteert voor dit soort klussen normale tarieven!

Spoedklus?
Bel ons direct op 085 401 68 75