Asbest inventarisatierapport

Nadat de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden ontvangt u een asbest inventarisatierapport. Maar wanneer heeft u een dergelijk rapport nodig, wat staat er in en wie mag hem opstellen? Hieronder vindt u de antwoorden.

Wat is een asbest inventarisatierapport?

Een asbestinventarisatierapport is een verslag van een uitgebreid asbestonderzoek. In dit onderzoek kijken we naar de aanwezigheid van asbest. Het bestuderen van de bouwgeschiedenis is hier een onderdeel van. Als er asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen kijken onze specialisten om welke soort asbest het gaat en waar het asbest voorkomt. Daarnaast is de staat van het materiaal van belang. Onze experts voeren een risicobeoordeling uit om het potentiële risico voor gebruikers te bekijken. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van grond- en luchtmonsters. Op basis hiervan controleren ze of de aanwezige asbest binnen de wettelijk gestelde norm blijft.

Vervolgens presenteren we de onderzoeksresultaten in een heldere rapportage met praktische adviezen. Het asbestinventarisatierapport bevat de volgende informatie:

  • Wat onderzocht is tijdens het onderzoek;
  • Een overzichtstekening;
  • WelkeWelke asbestverdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn;
  • De gevonden asbesthoudende materialen en/of objecten en de hoeveelheid hiervan;
  • Informatie over de locatie van de asbest;
  • De soort en de hoeveelheid asbesthoudende materialen;
  • De methode (risicoklasse) die gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen;
  • Wie het asbest mag verwijderen (in veel gevallen zal dit een gecertificeerd bedrijf zijn maar in sommige gevallen mag je het zelf doen)

Verder geeft het rapport de urgentie van handelen, het plan van aanpak en een bijbehorende kostenindicatie van de sanering aan.

Verplicht of vrijblijvend

In het geval van een sloop, renovatie of verbouwing van een pand van voor het bouwjaar 1993 is een inventarisatie(rapport) verplicht (conform SC-540) conform certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Op vertoning van het rapport is het vervolgens mogelijk om een sloopmelding in te dienen bij de gemeente.

Dit staat beschreven in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. In alle overige gevallen is het niet verplicht om een inventarisatie te laten doen. Ook is een inventarisatie aan te raden als je vermoedt dat er asbest aanwezig is in een huis of gebouw. Onze specialisten kijken of er daadwerkelijk asbest aanwezig is, waar het asbest aanwezig is en om welke soort het gaat. Mocht je zeker willen weten dat je huis geen asbesthoudende materialen bevat, dan is het dus altijd een goed idee om een asbestinventarisatierapport op te laten stellen.

Twijfelt u of het in uw geval verplicht of vrijblijvend is? Vraag het dan voor de zekerheid aan een van onze experts.

Wie mag een inventarisatierapport opstellen?

De regels rondom de uitvoer van een asbestinventarisatie zijn streng. Niet elke instantie of bedrijf mag dit onderzoek uitvoeren, omdat er strenge veiligheidsregels aan zijn verbonden. Zo moeten bedrijven beschikken over een SC-540 certificaat. Dit houdt in dat bedrijven voldoen aan het juiste kwaliteitsmanagementsysteem waarmee ze op een juiste manier een asbestinventarisatie uitvoeren. De asbestspecialisten die bij Asbestkoning.nl zijn aangesloten, beschikken over het SC-540 certificaat.

Asbestinventarisatierapport: wat kunt u ermee?

Als u in bezit bent van een asbestinventarisatierapport weet u of er, en waar er asbest in uw woning of gebouw aanwezig is. Verder kunt u het rapport gebruiken voor onderstaande doeleinden:

Beheersen
Bij beschadiging van asbest kunnen risicovolle situaties ontstaan. Nu u weet waar asbest zit in uw woning zult u hierop alert zijn. U kunt het beheersen. U kunt veilig wonen in uw woning.

Indienen sloopmelding
Met een asbestinventarisatierapport kunt u de sloopmelding bij de gemeente indienen. Hierop volgt een meldingsbevestiging van de gemeente. Ontvangt u binnen 4 weken geen bericht van de gemeente dan kunt u of het gecertificeerde bedrijf beginnen met de asbestverwijdering. Indien er geen asbest is geconstateerd kunt u starten uw gewenste renovatie of verbouw.

Offerte aanvragen voor sanering
Wanneer er tijdens de inventarisatie wel asbesthoudende materialen zijn aangetroffen kunt u met het rapport een gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf benaderen. U kunt dit bedrijf, of meerdere bedrijven vragen een offerte op te stellen voor het verwijderen van het asbest.

Uitvoering asbestsanering
Zodra u aan de aan de slag wilt met het laten verwijderen van de asbest zal er naar het rapport gevraagd worden. Het rapport dient namelijk als leidraad voor de verwijderingswerkzaamheden. Zodra de asbest verwijderd is kunt u veilig uw huis renoveren of uw gebouw slopen.

Kosten

De kosten voor een asbest inventarisatierapport zijn afhankelijk van verschillende factoren. Wilt u exact weten wat de kosten zijn? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op. Ons team van gecertificeerde asbestspecialisten helpt u graag verder.

Vragen?

Neem contact op met onze adviseur

Adviseur Asbestkoning

E-mail mij
Bel

Asbestkoning.nl heeft een hecht team van gecertificeerde asbestspecialisten (voor zowel verwijdering als inventarisatie). Onze mensen en ons bedrijf worden aan strenge eisen gecontroleerd en door onze klanten als zeer goed beoordeeld.

Gecertificeerde partijen zijn te herkennen aan een SC-530 (verwijdering) certificaat en een SC-540 (Asbestinventarisatie) certificaat.

Voor elke klus hebben wij een oplossing
Verwijderen asbest, asbest inventarisatie, golfplaten, dakisolatie, gevelbeplating, Plafonds, tegels, Zeil, leidingwerken, schoorstenen andere klussen.

Complexe- en spoedklussen
Wanneer een klus complex is of met spoed moet worden uitgevoerd, lopen de kosten vaak onredelijk hoog op.

Asbestkoning.nl rekent hiermee af en hanteert voor dit soort klussen normale tarieven!

Spoedklus?
Bel ons direct op 085 401 68 75