Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Vaak zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Soorten asbest

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

De meest gebruikte asbestsoort, ruim 90%, was chrysotiel/wit asbest. Verder is er amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw asbest gebruikt (samen 10%).

Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolgroep die gevaarlijker is dan serpentijngroep.

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het behoort. Na verwerking van het materiaal kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.

Toepassing in Nederland

Nederland verwerkte van de geïmporteerde asbest ruim 80% tot asbestcement producten zoals golfplaten en waterleidingbuizen.
Verder paste men het mineraal toe in diverse andere toepassingen zoals:

  • rem- en frictiemateriaal
  • isolatiemateriaal
  • hittebestendig textiel
  • brandwerende platen
  • onderlagen van vloerbedekkingen
  • in pakkingen en filters van de chemische- en voedingsmiddelen industrie.

Men schat dat er zo’n 3.500 asbestbevattende producten zijn.

Gezondheidsrisico’s

Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen voor de gezondheid betekenen. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken. Als men vezels inademt kunnen diverse aandoeningen ontstaant. Dit zijn longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Bron: www.infomil.nl

Vragen?

Neem contact op met onze adviseur

Adviseur Asbestkoning

Michel Kluve

E-mail mij
Bel

Asbestkoning.nl heeft een hecht team van gecertificeerde asbestspecialisten (voor zowel verwijdering als inventarisatie). Onze mensen en ons bedrijf worden aan strenge eisen gecontroleerd en door onze klanten als zeer goed beoordeeld.

Gecertificeerde partijen zijn te herkennen aan een SC-530 (verwijdering) certificaat en een SC-540 (Asbestinventarisatie) certificaat.

Voor elke klus hebben wij een oplossing
Verwijderen asbest, asbest inventarisatie, golfplaten, dakisolatie, gevelbeplating, Plafonds, tegels, Zeil, leidingwerken, schoorstenen andere klussen.

Complexe- en spoedklussen
Wanneer een klus complex is of met spoed moet worden uitgevoerd, lopen de kosten vaak onredelijk hoog op.

Asbestkoning.nl rekent hiermee af en hanteert voor dit soort klussen normale tarieven!

Spoedklus?
Bel ons direct op 085 401 68 75